kontakt
ISO 9001

 zabezpečovanie zimnej údržby

- ručné a strojové odpratávanie, odhŕňanie a frézovanie snehu
- posýpanie ciest a chodníkov

späť
2x traktor s radlicou
tatra s radlicou
traktor s posýpačom
2x UNC
zametač a posýpač BELOS
snežná fréza
späť

Vytvorené firmou Barbitrans©, optimalizované pre rozlíšenie 800x600, verzia 1.4, last update 31.3.2009